Udlejning af Hallen/Multisalen

Henvendelser vedr. udlejning af idrætshallen rettes til


Leif Petersen
Skolevej 39, Pi
8550  Ryomgård
Mobil:  2082 1487
fuffozzie@gmail.com


Udleje af multihal, klubhus samt henvendelser vedr. adgansforhold rettes til


Karina Busk 

Lærkevej 11, 8550 Ryomgaard

Mobil 29245812

Villy@busk.mail.dk